Omschrijving

Op deze pagina bevind zich alle informatie over het gebruik van buttons voor de styleguide van de Vervoerregio Amsterdam.

Button

Een knop is een aanklikbaar element dat wordt gebruikt om een actie uit te voeren. Hij bevat een tekstlabel en er kan een ondersteunend pictogram worden weergegeven.

Het label beschrijft de actie die zal plaatsvinden als een gebruiker ermee interacteert.


background: linear-gradient(to right, var(--magenta), var(--light-magenta));
color: white;
padding: var(--button-padding);
border: none;
border-radius: var(--button-border-radius);

background: linear-gradient(to right, var(--magenta) 0%, var(--light-magenta) 10%, #FFF 11%);
border: none;
border-radius: var(--button-border-radius);
padding: var(--button-padding);
color: var(--blauw);
font-weight: 500;

background: white;
color: var(--magenta);
padding: var(--button-padding);
border: solid 1px var(--magenta);
border-radius: var(--button-border-radius);

background: white;
color: var(--blauw);
padding: var(--button-padding);
outline: solid 2px var(--blauw);
border-radius: var(--button-border-radius);